ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Otoño 1986
* [Nota 126]

Mémoires .... p.59.