ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Otoño 1986
* [Nota 129]

Mémoires..., p. 19 1.