ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Otoño 1986
* [Nota 135]

Mémoires..., p. 413.