ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Otoño 1986
* [Nota 136]

Mémoires..., p. 378.