ESTUDIOS. filosofía-historia-letras
Primavera 1991
* [Nota 7]

"As, 'competências' ... encarnadas por instituiçoes, orientan a relaitura, isto é, a modalida de segundo a qual o texto debe ser chamado a significar. O processo da competencia efectuase por imposiçao e difusao de normas": leen hardt, J., "0 'saber-ler': as modalidades sócio-históricas da leitura, en Letras de Hoje, Porto Alegre, Pucrs No. 67, março 1987, p. 13.


Inicio del artículo